Regler


Start Position
Dam bliver spillet på et 8x8 bræt med 32 spilbare felter. Brættet skal vendes sådan at der er et spilbart felt nederst i ventre hjørne - dette er illustreret i diagrammet til venstre. Hver spiller starter med 12 brikker som er placeret på hver side af brættet. Spilleren med de mørke brikker starter spillet med at flytte en brik et felt diagonalt fremad. Læg mærke til at dette er forskellig fra eksempelvis skak hvor hvid altid starter. De 2 spillere skiftes derefter til at trække indtil spillet er slut

Når en spiller (hvis tur det er til at trække) ikke har nogen lovlige træk har spilleren tabt. Dette kan ske på to måder enten ved at modstanderen har taget alle spillerens brikker ELLER ved at de resterende brikke ikke har nogen ledige felter at rykke til. Dette er illustreret i diagrammet til højre hvor spilleren med de mørke brikker (som spiller nedad i brættet) kun har en brik tilbage der kun har et felt den som kan rykke til men hvor dette felt er optaget af en hvid brik.

Spillet er uafgjort når begge spillere bliver enige om at spillet er uafgjort.

Ingen sorte træk = hvid har vundet

Lovlige træk
Når en brik når til modstanderens bageste række bliver den kronet og den kan nu rykke baglæns. Dette gør man typisk ved at lægge en ekstra brik ovenpå, men i diagrammet til venstre er det vist med en konge krone. Evnen til at rykke bagæns er den eneste forskel mellem en kronet brik og en almindelig brik. En kronet brik kan kun rykke et felt og en kronet brik kan godt blive taget af en almindelig brik. De lovlige træk for de forskellige brik typer er illustreret i diagrammet til venstre.

Hvis en af modstanderens brikker er placeret på et af de felter spilleren kan rykke til som vist i billede til højre så SKAL spiller tage brikken ved at hoppe over brikken og fjerne brikken fra brættet. Denne regel er den vigtigste regel i dam, uden denne regel bliver spillet et helt andet mere simpelt og mindre interessant spil. Hvis der er flere brikker der kan tages kan spilleren frit vælge hvilken brik(ker) der tages, man behøver ikke nødvendigvis at tage det højeste antal brikker.

Tage en brik
Hvis du hopper ned i modstanderens bagerste række bliver brikken kronet men først fra næste tur af. Dette betyder at du ikke kan hoppe baglæns i samme tur selvom der er mulighed for dette. Diagrammet til højre illustrerer dette; spilleren med de sorte brikker kan kun hoppe over den først brik. Denne regel medfører nogle smukke fælder som hedder ind-og-ud fælder (se fælder) kan du se den simple fælde i diagrammet til højre hvor det er sort's tur og hvid sejrer.
Hoppe ned i bagerest række